UAB „Visma Lietuva“ įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

 

VISMA įmonių grupė – pirmaujantis verslo programinės įrangos ir paslaugų teikėjas Šiaurės Europoje, aptarnaujantis daugiau kaip 320 000 verslo klientų ir turintis daugiau kaip 6 700 darbuotojų. VISMA teikiamos paslaugos ir sprendimai padeda įmonėms veikti efektyviau, integruojant ir automatizuojant verslo procesus. VISMA įmonių grupės klientų skaičius augimas, paskatino 2011 m. įsteigti UAB „Visma Lietuva“ įmonę Vilniuje. Kur ekonominė konjunktūra įmonei yra palanki, dėl to stengiamasi išnaudoti visas jose esančias ir atsirandančias augimo galimybes.

UAB „Visma Lietuva“ potencialą sudaro kompetetingi jos darbuotojai, todėl stengdamasi, kad įmonės darbuotojai būtų atsakingi, aukštos kvalifikacijos ir motyvuoti dirbti bei tobulėti, sėkmingai pradėjo įgyvendinti ES lėšomis finansuojamą projektą „UAB „Visma Lietuva“ darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimas“ (projekto kodas 09.4.3-ESFA-K-805-01-0015).  Planuojama, kad mokymuose dalyvaus 150  UAB „Visma Lietuva“ įmonės darbuotojų. Mokymų dalyviai savo žinias tobulins šiuose pagal projektą numatytuose mokymuose:

  • Anglų kalbos  mokymai;
  • Išoriniai VISMA darbuotojų specialiųjų įgūdžių mokymai (apimantys gamybos valdymą naudojant IT, jos optimizavimo ir žmogiškųjų išteklių valdymo mokymus);
  • IT specialistų mokymai, remiantis užsienio specialistų praktika.
Įgyvendinus projektą UAB „Visma Lietuva“ specializuotos programinės įrangos ir verslo paslaugų centro darbuotojai pagilins turimas žinias ir kompetencijas, kurių dėka padidės tiesioginių funkcijų atlikimo kokybė ir bus užtikrintas pridėtinės vertės kūrimas.
 
Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+“ ir veiksmų programos 9 prioritetą „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų potencialo didinimas“. Bendra projekto vertė siekė  963,6 tūkst. eurų, iš kurių – 481,8 tūkst. eurų ES paramos lėšos ir  481,8 tūkst. eurų įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos buvo pradėtos įgyvendinti 2016 m. gegužės mėn. Planuojama, kad projektas truks 36 mėn.